Everyware är en webbpubliceringsplattform som gör det enkelt att publicera skapat material från Infomakers planerings- och publiceringsplattform Newspilot.

Everyware hämtar, och organiserar, det publicerade materialet från Infomakers innehållsplattform Open Content där allt material finns lagrat. Everyware drar nytta av Infomakers universums alla olika delar i den kreativa, moderna, mediaproduktionsprocessen.

Everyware hjälper publicister att på ett enkelt sätt strukturera och designa sina webbsidor i en responsiv värld där den mobila användaren blir allt viktigare. Bygg en strukturerad, men ändå flexibel, webbsida där stora förändringar är enkla och snabba att genomföra.

WordPress är den plattform som Everyware bygger på vilket öppnar möjligheter för att använda redan färdig funktionalitet för en mängd olika tjänster i form av plugins och widgets.

För användare av Everyware är det enkelt att skriva egna pluginer som gör just deras webbsida unik.

Everyware hostas i en skalbar och redundant Amazon-miljö och använder tekniker som PHP, OpenResty, Lua, Redis och MySQL.