Newspilot

Newspilot är ett redaktionellt planerings- och produktionssystem. Kärnan i Newspilot är innehållsplanering och resursplanering med målet att reducera arbetsbördan för personalen på redaktionen och minimera antalet återkommande uppgifter.