Open Content

Open Content är Infomakers innehållsplattform och används till lagring och indexering av digitalt material. Genom Open Contents konfigureringsmöjligheter kan data från olika källor, och i olika format, normaliseras.